FANDOM


Fortune Lady Water
フォーチュンレディ・ウォーテリー
FortuneLadyWater-SOVR-EN-R-UE
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ウォーテリー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Wōterī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Watery
 Tên Hàn 포츈 레이디 워테리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 29088922
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác