FANDOM


Fortune Lady Light
フォーチュンレディ・ライティー
FortuneLadyLight-ANPR-EN-R-UE
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ライティー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Raitī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Lighty
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 34471458
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác