Dòng 2: Dòng 2:
 
|hinhanh = FortuneLadyFire.jpg
 
|hinhanh = FortuneLadyFire.jpg
 
|tennhat = フォーチュンレディ・ファイリー
 
|tennhat = フォーチュンレディ・ファイリー
  +
|archetype = [[Fortune Lady]]
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|he = Hỏa
 
|he = Hỏa

Phiên bản lúc 06:25, ngày 30 tháng 8 năm 2013

Fortune Lady Fire
フォーチュンレディ・ファイリー
FortuneLadyFire.jpg
Nhóm liên quan [[Fortune Lady]]
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng [[Spellcaster]]/[[Effect Monster|Effect]]
ATK/DEF ?/?
Mã số 71870152
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
ATKDEF của lá này sẽ bằng Cấp sao của nó x 200. Vào mỗi Lượt Chờ của bạn, tăng Cấp sao của lá này thêm 1 (tối đa.12). Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt trong Thế Công bởi hiệu ứng của bài "Fortune Lady", hủy 1 quái mặt-ngửa trên sân của đối phương, và gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK của quái đó.

[[Category:Fortune Lady]]

[[Category:Spellcaster]]

[[Category:Effect]]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.