FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |hinhanh = FortuneLadyFire.jpg |tennhat = フォーチュンレディ・ファイリー |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |he = Hỏa |capdo …”)
 
Dòng 13: Dòng 13:
 
|maso = 71870152
 
|maso = 71870152
 
|tieusu =
 
|tieusu =
|hieuung = [[ATK]] và [[DEF]] của lá này sẽ bằng [[Cấp sao]] của nó x 200. Vào mỗi [[Lượt Chờ]] của bạn, tăng Cấp sao của lá này thêm 1 (tối đa.12). Khi lá này được [[Triệu hồi Đặc biệt]] trong [[Thế Công]] bởi hiệu ứng của bài "[[Fortune Lady]]", [[hủy]] 1 quái [[mặt-ngửa]] trên [[sân]] của đối phương, và gây [[thiệt hại]] cho đối phương bằng ATK của quái đó.
+
|hieuung = [[ATK]] và [[DEF]] của lá này sẽ bằng [[Cấp sao]] của nó x 200. Vào mỗi [[Lượt Chờ]] của bạn, tăng Cấp sao của lá này thêm 1 (tối đa.12). Khi lá này được [[Triệu hồi Đặc biệt]] trong [[Thế Công]] bởi [[hiệu ứng bài|hiệu ứng]] của bài "[[Fortune Lady]]", [[hủy]] 1 quái [[mặt-ngửa]] trên [[sân]] của đối phương, và gây [[thiệt hại]] cho đối phương bằng ATK của quái đó.
 
|maker = YugiOH
 
|maker = YugiOH
 
}}
 
}}

Phiên bản lúc 09:49, ngày 29 tháng 8 năm 2013

Fortune Lady Fire
フォーチュンレディ・ファイリー
FortuneLadyFire
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng [[Spellcaster]]/[[Effect Monster|Effect]]
ATK/DEF ?/?
Mã số 71870152
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
ATKDEF của lá này sẽ bằng Cấp sao của nó x 200. Vào mỗi Lượt Chờ của bạn, tăng Cấp sao của lá này thêm 1 (tối đa.12). Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt trong Thế Công bởi hiệu ứng của bài "Fortune Lady", hủy 1 quái mặt-ngửa trên sân của đối phương, và gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK của quái đó.
[[Category:Spellcaster]]

[[Category:Effect]]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.