FANDOM


Fortune Lady Earth
フォーチュンレディ・アーシー
FortuneLadyEarth-SOVR-EN-R-1E
 Tên Nhật フォーチュンレディ・アーシー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Āshī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Earthy
 Tên Hàn 포츈 레이디 어시
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 82971335
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác