FANDOM


Fortune Fairy Swee
(うらな)()(じょ) スィーちゃん
FortuneFairySwee-CP19-JP-OP
 Tên Việt Tiên Nữ Vận May Thuỷ Áp
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ スィーちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
スィーちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo Swī-chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch Sui-chan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.