FANDOM


Fortune Fairy Hu
(うらな)()(じょ) フウちゃん
FortuneFairyHu-CP19-JP-OP
 Tên Việt Tiên Nữ Vận May Vũ Phong
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ フウちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
フウちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo Fū-chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch Fu-chan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.