FANDOM


Fortune Fairy En
  • Nhật: 占い魔女 エンちゃん
  • Kana: うらないまじょ エンちゃん
  • Romaji: Uranai Majo En-chan
  • Việt: Tiên Nữ Vận May Hoả Nhiên
Khác:
Fortune-Telling Witch En-chan
Hệ

HỎA.png HỎA

Cấp sao

2 CG StarCG Star

[ ]
Rút được lá này nghĩa là vận may của bạn ngày hôm nay là "Rất Vui"!
Số may mắn của bạn là 2.
Màu may mắn của bạn là màu đỏ.
Vật phẩm may mắn của bạn là một con cá vàng.
Tôi đặt cược một cái gì đó thực sự vui vẻ sẽ xảy ra!
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Fortune Fairy En Drawing this card means your fortune today is "Very Happy"!
Your lucky number is 2.
Your lucky color is red.
Your lucky item is a goldfish.
I bet something really fun will happen!

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.