FANDOM


Fortune Fairy En
(うらな)()(じょ) エンちゃん
FortuneFairyEn-CP19-JP-OP
 Tên Việt Tiên Nữ Vận May Hoả Nhiên
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ エンちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
エンちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo En-chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch En-chan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.