FANDOM


Fortune Fairy Ann
(うらな)()(じょ) アンちゃん
FortuneFairyAnn-CP19-JP-OP
 Tên Việt Tiên Nữ Vận May Ám Không
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ アンちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
アンちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo An-chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch An-chan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.