FANDOM


Fortune's Future
フォーチュンフューチャー
FortunesFuture-SOVR-EN-SR-1E
 Tên Nhật フォーチュンフューチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Fyūchā
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Future
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 68663748
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.