Formula Synchron
フォーミュラ・シンクロン
FormulaSynchron-DUSA-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Đồng Đồ Đẳng Thức
 Tên Nhật フォーミュラ・シンクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Fōmyura Shinkuron
 Tên Hàn 포뮬러 싱크론
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1500
 Mã số 50091196
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.