FANDOM


Formud Skipper
フォーマッド・スキッパー
FormudSkipper-SDSB-EN-C-1E
 Tên Việt Kỳ Giông Định Dạng
 Tên Nhật フォーマッド・スキッパー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōmaddo Sukippā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 50366775
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.