FANDOM


Force Resonator
フォース・リゾネーター
ForceResonator-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Vang Sức Mạnh
 Tên Nhật フォース・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Fōsu Rizonētā
 Tên Hàn 포스 레조네이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 40583194
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.