FANDOM


Forbidden Scripture
(きん)じられた(せい)(てん)
ForbiddenScripture-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きんじられた
せい
てん
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
じられた聖
せい
てん
 Tên Nhật (rōmaji) Kinjirareta Seiten
 Tên Nhật (Dịch) Forbidden Holy Rites
 Tên Hàn 금지된 성전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 54773234
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.