FANDOM


Follow Wing
(つい)(そう)(つばさ)
FollowWing-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Đôi Cánh Tiếp Viện
 Tên Nhật (Kana)
つい
そうの
つばさ
 Tên Nhật (Chuẩn)
つい
そう
の翼
つばさ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsuisō no Tsubasa
 Tên Hàn 추주의 날개
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 42776855
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.