Flying Elephant
()(こう)エレファント
FlyingElephant-CP18-JP-C.png
 Tên Việt Chú Voi Biết Bay
 Tên Nhật (Kana)
こうエレファント
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
エレファント
 Tên Nhật (rōmaji) Hikō Erefanto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 1300
 Mã số 66765023
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.