FANDOM


Flying "C"
()(しょう)する(ジー)
FlyingC-OP01-EN-C-UE
 Tên Việt "G" Bay
 Tên Nhật (Kana)
しょうする
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
するG
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Hishōsuru Jī
 Tên Nhật (Dịch) Flying G
 Tên Hàn 비상의 G
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 700
 Mã số 80978111
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.