FANDOM


Fluffal Penguin
ファーニマル・ペンギン
FluffalPenguin-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Nhật ファーニマル・ペンギン
 Tên Nhật (rōmaji) Fānimaru Pengin
 Tên Nhật (Dịch) Furnimal Penguin
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1100
 Mã số 13241004
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.