Fluffal Leo
ファーニマル・ライオ
FluffalLeo-MP15-EN-C-1E.png
 Tên Việt Thú Bông Sư tử
 Tên Nhật ファーニマル・ライオ
 Tên Nhật (rōmaji) Fānimaru Raio
 Tên Nhật (Dịch) Furnimal Lio
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 66457138
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.