Flower Cardian Peony with Butterfly
花札衛(カーディアン)()(たん)(ちょう)
FlowerCardianPeonywithButterfly-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
花札衛
カーディアン-
たんに
ちょう-
 Tên Nhật (Chuẩn) 花札衛
カーディアン
-牡
たん
に蝶
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Kādian - Botan ni Chō -
 Tên Nhật (Dịch) Cardian - Peony with Butterfly
 Tên Hàn 카디언-모란에 나비-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 57261568
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.