FANDOM


Flower Cardian Maple with Deer
花札衛(カーディアン)紅葉(もみじ)鹿(しか)
FlowerCardianMaplewithDeer-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
花札衛
カーディアン-
紅葉
もみじに
鹿
しか-
 Tên Nhật (Chuẩn) 花札衛
カーディアン
-紅葉
もみじ
に鹿
しか
 Tên Nhật (rōmaji) Kādian - Momiji ni Shika -
 Tên Nhật (Dịch) Cardian - Maple with Deer
 Tên Hàn 카디언-단풍에 사슴-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 21772453
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.