Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Flip Jar
リバースポッド
 Tên Việt Bình Nghịch Đảo
 Tên Nhật リバースポッド
 Tên Nhật (rōmaji) Ribāsu Poddo
 Tên Nhật (Dịch) Reverse Pod
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 800 / 900
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement