FANDOM


Flip Frozen
フリップ・フローズン
FlipFrozen-ST19-JP-OP
 Tên Việt Băng Sương Tinh Thể
 Tên Nhật フリップ・フローズン
 Tên Nhật (rōmaji) Furippu Furōzun
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 32176662
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.