FANDOM


Flick Clown
フリック・クラウン
FlickClown-SP18-EN-C-1E
 Tên Việt Tên Hề Hoạt Náo
 Tên Nhật フリック・クラウン
 Tên Nhật (rōmaji) Furikku Kuraun
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1400
 Mã số 00209710
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.