Flawless Perfection of the Tenyi
(てん)()()(ほう)()
FlawlessPerfectionoftheTenyi-RIRA-EN-R-1E.png
 Tên Việt Sự Tuyệt Hảo của Long Quyền Sư
 Tên Nhật (Kana)
てん
ほうの
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
ほう
の地
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’i Muhō no Chi
 Tên Hàn 천위무붕의 땅
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 39730727
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.