FANDOM


Flash Knight
(せん)(こう)()()
FlashKnight-MP15-EN-R-1E
 Tên Việt Dao Quang Kị Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
せん
こうの
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
こう
の騎
 Tên Nhật (rōmaji) Senkō no Kishi
 Tên Hàn 섬광의 기사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 17390179
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.