FANDOM


Flash Charge Dragon
マズルフラッシュ・ドラゴン
FlashChargeDragon-CP18-JP-OP
 Tên Việt Khai Pháo Ánh Chớp Long
 Tên Nhật マズルフラッシュ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Mazuru Furasshu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Muzzle Flash Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên-Trái LM-TopLeft, Trên LM-Top, Trên-Phải LM-TopRight
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.