FANDOM


Flamvell Guard
ガード・オブ・フレムベル
FlamvellGuard-YS18-EN-C-1E
 Tên Nhật ガード・オブ・フレムベル
 Tên Nhật (rōmaji) Gādo Obu Furemuberu
 Tên Nhật (Dịch) Guard of Flamvell
 Tên Hàn 가드 오브 플레임벨
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Tuner
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 21615956
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.