FANDOM


Flamvell Firedog
フレムベル・ヘルドッグ
Firedog
Nhóm liên quan Flamvell
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1900/200
Mã số 23297235
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này tiêu diệt 1 quái vật đối thủ qua chiến đấu và đưa nó vào mộ: Bạn có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái vật hệ Hoả với 200 DEF hoặc ít hơn từ bộ bài,ngoại trừ "Flamvell Firedog".
English Description
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can Special Summon 1 FIRE monster with 200 or less DEF from your Deck, except "Flamvell Firedog".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.