FANDOM


Flamvell Fiend
フレムベル・デビル
Fiend
Nhóm liên quan Flamvell
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 2100/1200
Mã số 91711547
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này gây thiệt hại chiến đấu tới đối thủ,gây 200 sát thương cho đối thủ với mỗi ngoại vật loại Pyro trong mộ của bạn.
English Description
When this card inflicts Battle Damage to your opponent, inflict 200 damage to your opponent for each Pyro-Type monster in your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.