FANDOM


Flame Swordsman
(ほのお)(けん)()
FlameSwordsman-MIL1-EN-R-1E
 Tên Việt Tay Kiếm Lửa Thiêng
 Tên Nhật (Kana)
ほのおの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
の剣
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Honō no Kenshi
 Tên Hàn 화염의검사
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 45231177
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.