FANDOM


Flame Bufferlo
フレイム・バッファロー
FlameBufferlo-SDPL-EN-SR-1E
 Tên Việt Hoả Ngưu
 Tên Nhật フレイム・バッファロー
 Tên Nhật (rōmaji) Fureimu Baffarō
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 200
 Mã số 80794697
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.