FANDOM


Flame Administrator
フレイム・アドミニスター
FlameAdministrator-EXFO-JP-OP
 Tên Việt Điều Hành Viên Hỏa Viêm
 Tên Nhật フレイム・アドミニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Fureimu Adominisutā
 Tên Nhật (Dịch) Flame Administer
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.