FANDOM


Firewall Dragon
ファイアウォール・ドラゴン
FirewallDragon-COTD-EN-ScR-1E
 Tên Việt Hỏa Bích Long
 Tên Nhật ファイアウォール・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Faiawōru Doragon
 Tên Hàn 파이어월 드래곤
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Trên LM-Top, Phải LM-Right, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 2500 / 4
 Mã số 05043010
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.