FANDOM


Fire Princess
ビッグバンガール
FirePrincess-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Nhật ビッグバンガール
 Tên Nhật (rōmaji) Biggu Bangāru
 Tên Nhật (Dịch) Big Bang Girl
 Tên Hàn 화염의 프린세스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1500
 Mã số 64752646
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.