FANDOM


Fire Phoenix @Ignister
ファイアフェニックス(アット)イグニスター
FirePhoenix@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Phượng Hoàng Hoả Diệm @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ファイアフェニックス
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ファイアフェニックス@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Faia Fenikkusu Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.