FANDOM


Fire Lake of the Burning Abyss
()(がん)(ちん)(でき)
FireLakeoftheBurningAbyss-NECH-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
がんの
ちん
でき
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の沈
ちん
でき
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Chindeki
 Tên Nhật (Dịch) Drowning in the Afterlife
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 36006208
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.