FANDOM


Fire King Avatar Ganesha
(えん)(おう)(じゅう)ガネーシャ
 Tên Việt Diện Hình Hỏa Vương Ganesha
 Tên Nhật (Kana)
えん
おう
じゅうガネーシャ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
おう
じゅう
ガネーシャ
 Tên Nhật (rōmaji) En'ōjū Ganēsha
 Tên Nhật (Dịch) Flame King Beast Ganesha
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.