FANDOM


Fire King Avatar Arvata
(えん)(おう)(じゅう)ガネーシャ
FireKingAvatarArvata-CIBR-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
えん
おう
じゅうガネーシャ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
おう
じゅう
ガネーシャ
 Tên Nhật (rōmaji) En'ōjū Ganēsha
 Tên Nhật (Dịch) Flame King Beast Ganesha
 Tên Hàn 염왕수 가네샤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 18621798
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.