FANDOM


FireFormation cover

"Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King" và "Brotherhood of the Fire Fist - Lion Emperor" trong artwork của "Ultimate Fire Formation - Seito".

"Fire Formation", còn gọi là "Flame Dance" ((えん)() Enbu) trong OCG, là một archetype các lá Bài PhépBài Bẫy được ra mắt lần đầu trong Cosmo Blazer. Chúng được đặt tên theo 7 ngôi sao trong dãy Chòm sao Bắc Đẩu.

Bài "Fire Formation" đều tập trung vào hổ trợ cho quái thú Loại-Beast-Warrior. Đặc biệt là cho nhóm archetype "Fire Fist", vì trong đó bao gồm cả các quái thú Loại-Beast-Warrior. Điều này thể hiện khá rõ trong từng artwork của chúng, bởi sự xuất hiện của các thành viên trong archetype "Fire Fist".

Cho đến nay, các lá bài thuộc "Fire Formation" đều là bài Duy trì với 2 loại hiệu ứng. Một là hiệu ứng sử dụng một lần khi chúng được kích hoạt trên sân (tương tự như Bài Phép hay Bài Bẫy Thông Thường), và một là hiệu ứng duy trì như giúp các quái thú Loại-Beast-Warrior trên sân tăng thêm 100 ATK (Bài Phép) hay tăng 300 ATK (Bài Bẫy).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.