FANDOM


Final Countdown
(しゅう)(えん)のカウントダウン
FinalCountdown-CP01-EN-C-UE
 Tên Việt Đếm Ngược sự Kết Thúc
 Tên Nhật (Kana)
しゅう
えんのカウントダウン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅう
えん
のカウントダウン
 Tên Nhật (rōmaji) Shūen no Kauntodaun
 Tên Nhật (Dịch) Countdown of the End
 Tên Hàn 종언의 카운트 다운
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 95308449
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::العَدً التًنازلي النهائيً| ][name::Odbrojavanje Kraja| ][name::Τελική Αντίστροφη Μέτρηση| ][name::นับถอยหลังครั้งสุดท้าย| ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.