FANDOM


Final Attack Orders
  • Nhật: 最終突撃命令
  • Kana: さいしゅうとつげきめいれい
  • Romaji: Saishū Totsugeki Meirei
  • Việt: Mệnh Lệnh Tấn Công Cuối Cùng
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Duy trì

Tất cả quái thú ngửa mặt trên sân được chuyển sang Thế Côngtư thế chiến đấu của chúng không thể được thay đổi. Ngay sau khi kích hoạt, mỗi người chơi chọn 3 lá bài từ Bộ bài của họ và gửi phần còn lại vào Mộ.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Final Attack Orders As long as this card is in play all monsters must be in Attack Position. Each player chooses three cards from their Deck and sends the rest of their Deck to the Graveyard.
Nhật このカードが場にある限り すべてのモンスターは攻撃表示となる。互いのプレイヤーはデッキの中から3枚を選び 残るすべてを墓地に置く

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.