FANDOM


Final Attack Orders
  • Nhật: 最終突撃命令
  • Kana: さいしゅうとつげきめいれい
  • Romaji: Saishū Totsugeki Meirei
  • Việt: Mệnh Lệnh Tấn Công Cuối Cùng
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Duy trì

Tất cả quái thú ngửa mặt trên sân được chuyển sang Thế Côngtư thế chiến đấu của chúng không thể được thay đổi.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Final Attack Orders As long as this card remains on the field, all face-up monsters on the field are changed to Attack Position and their battle positions cannot be changed.
Nhật 場に存在するモンスターは全て攻撃表示となり表示形式は変更できない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.