Fiend Prodigy
()(じん)(どう)
 Tên Việt Ma Quỷ Siêu Đẳng
 Tên Nhật (Kana)
じん
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Majindō
 Tên Nhật (Dịch) Fiend Prodigy
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 48468330
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.