FANDOM


Fiend Griefing
(あく)()(なげ)
FiendGriefing-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Sự Đau Buồn của Ma Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
あく
まの
なげき
 Tên Nhật (Chuẩn)
あく
の嘆
なげ
 Tên Nhật (rōmaji) Akuma no Nageki
 Tên Hàn 악마의 통곡
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 60743819
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.