Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Fiber Jar
ファイバーポッド
FiberJar-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Việt Bình Khoác Lác
 Tên Nhật ファイバーポッド
 Tên Nhật (rōmaji) Faibāpoddo
 Tên Nhật (Dịch) Fiber Pod
 Tên Hàn 파이버 포드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 78706415
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa