FANDOM


Fan-Made Cards là một series của 16 lá bài được tạo ra bởi người hâm mộ và sau đó được in chính thức thành các lá bài thuộc OCG/TCG; một trong số chúng cũng đã góp mặt trong anime. 15 lá bài trong số chúng được lựa chọn thông qua các cuộc thi nhằm cho phép người hâm mộ góp những ý tưởng để tạo nên những lá bài, và sau đó được phát hành kèm trong các gói Booster Pack, trong khi đó "Tyler the Great Warrior" lại là Make-A-Wish Foundation promotional card, vì thế nó khó có thể được thu thập đối với đại đa số người chơi. Cho đến nay, những lá bài fan-made đều được tạo thành Bài Quái thú.

Lá bài Sự kiện Người thiết kế Artwork gốc Artwork chính thức Set Phát hành
Bachibachibachi Yu-Gi-Oh! ZEXAL Draw Contest Takazawa Keisuke Bachibachibachi-JP-Anime-ZX-AC Bachibachibachi-OW Lord of the Tachyon Galaxy
Bird of Roses Yu-Gi-Oh! 5D's Draw Contest BirdofRoses-JP-Anime-5D-AC BirdofRoses-TF05-JP-VG The Shining Darkness
Chaos King Archfiend Yu-Gi-Oh! 5D's Draw Contest ChaosKingArchfiend-JP-Anime-5D-AC ChaosKingArchfiend-OW The Shining Darkness
Dotedotengu Yu-Gi-Oh! ZEXAL Draw Contest Dotedotengu-JP-Anime-ZX-AC Dotedotengu-JP-Anime-ZX Lord of the Tachyon Galaxy
Dragon Ice Yu-Gi-Oh! Design Your Destiny Card Contest Adam V. DragonIce-EN-AC DragonIce-TF04-JP-VG Gladiator's Assault
Drill Warrior & Drill Synchron Yu-Gi-Oh! 5D's Draw Contest DrillWarrior-JP-Anime-5D-AC DrillWarrior-TF05-JP-VG

DrillSynchron-TF05-JP-VG

Absolute Powerforce
Morphtronic Vacuumen Yu-Gi-Oh! 5D's Draw Contest MorphtronicVacuumen-JP-Anime-5D-AC MorphtronicVacuumen-TF05-JP-VG The Shining Darkness
Performapal Trump Witch Arc-V Design-A-Monster Contest Mizuki Imai PerformapalTrumpWitch-JP-Anime-AV-AC PerformapalTrumpWitch-JP-Anime-AV Secrets of Eternity
Rallis the Star Bird (contest held during Yu-Gi-Oh! GX) Kaori Kimura RallistheStarBird-TF04-JP-VG Power of the Duelist
Skreech Yu-Gi-Oh! Design Your Destiny Card Contest Krystian L. Skreech-EN-AC 200px Gladiator's Assault
Splendid Rose Yu-Gi-Oh! 5D's Draw Contest SplendidRose-JP-Anime-5D-AC SplendidRose-TF05-JP-VG The Shining Darkness
Tatakawa Knight Yu-Gi-Oh! ZEXAL Draw Contest ZXx077 Drawing Contest Winner TatakawaKnight TatakawaKnight-JP-Anime-ZX Lord of the Tachyon Galaxy
Tongue Twister Yu-Gi-Oh! Design Your Destiny Card Contest Shamus B. TongueTwister-EN-AC TongueTwister-TF04-JP-VG Gladiator's Assault
Tyler the Great Warrior Make-A-Wish Foundation Tyler Gressle TylertheGreatWarrior-TYL-EN-UR-UE Make-A-Wish Foundation promotional card
Vampire Dragon Duel to Rule competition VampireDragon-EXVC-EN-ScR-1E Extreme Victory

Tham Khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.