Familiar-Possessed - Lyna
(ひょう)()(そう)(ちゃく)-ライナ
FamiliarPossessedLyna-MACR-JP-NR.png
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
そう
ちゃく-ライナ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
そう
ちゃく
-ライナ
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōisōchaku - Raina
 Tên Nhật (Dịch) Possession-Equipped - Lyna
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 1500
 Mã số 40542825
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.