FANDOM


Fairy Tail - Snow
妖精伝姫(フェアリーテイル)-シラユキ
FairyTailSnow-TDIL-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
妖精伝姫
フェアリーテイル-シラユキ
 Tên Nhật (Chuẩn) 妖精伝姫
フェアリーテイル
-シラユキ
 Tên Nhật (rōmaji) Fearīteiru - Shirayuki
 Tên Nhật (Dịch) Fairy Tail - Snow White
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 1000
 Mã số 55623480
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.